ReadyPlanet.com
การติดตั้งหัวเตียง

  

  วิธีการติดตั้ง:   

      1. นำน๊อตสั้น+ประกับทั้ง 4 ตัว ยิงติดกับตัวบ๊อกสปริง ให้ก้านของเหล็กสูงกว่าระดับ
          พี้นเล็กน้อย นำที่นอนมาวางบนบ๊อกสปริง เพื่อวัดระดับการวางหัวเตียง

      2. เลื่อนปรับระดับหัวเตียงให้พอดีกับที่นอน และนำน๊อตยาว+วงแหวนทั้ง 4 ตัว ยิงติด
         ที่ก้านเหล็กกับหัวเตียงให้แน่นหนา
 หน้า 1/1
1
[Go to top]