ReadyPlanet.com
Duvet / Duvet Cover

   ผ้านวม และปลอกผ้านวม       มีให้เลือหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณ
   สมบัติที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กัลความพึงพอใจของลูกค้
เป็นหลัก

   - ผ้า Cotton ลายริ้ว สีขาว เนื้อผ้านุ่มละเอียดทอลายริ้วในผืนผ้าให้ความ
     หรูหรา สวยงาม

   - ผ้า 100% Cotton สีขาว เนื้อผ้านุ่มสบาย แต่ค่อนข้างยับง่าย

   - ผ้า 50% Cotton CVC สีขาว เนื้อผ้านุ่มปานกลาง แต่ยับน้อย และดูแล
     รักษาได้ง่ายกว่าผ้า Cotton 100%

   - ผ้า Cotton CL สีพื้น เนื้่อผ้านุ่มปานกลาง มีรอยต่อ เหมาะสำหรับทำผ้า
      2 Tone

   ขนาดของผ้านวมมาตรฐาน

   - 60" x 80" / 70" x 90" นิ้ว

   - 80" x 100" / 90" x 100" นิ้ว

   - 100" x 100" / 110" x 100" นิ้ว