ReadyPlanet.com
Acrylic Blanket

   ผ้าห่มเส้นใยสังเคราะห์    มีคุณสมบัติยืดหยุ่น ดูดซับความชื้นได้ต่ำ ข้อดี
   คือมีความคงตัวสูง ไม่ยับเมื่อถูกทับ หรือบิดงอ  จัดเป็นผ้าห่มที่สะดวกใน
   การดูแลรักษา มีน้ำหนักเบา ผิวสัมผัสนุ่มปานกลาง แต่ให้ความอบอุ่นได้ดี
   ผ้าห่มอะคริลิคไม่ควรใช้ความร้อนในการซักทำความสะอาด เนื่องจากอาจ
   ทำให้ผ้าหดตัว และเสียรูปทรงได้

   ขนาดผ้าห่มอะคริลิค

   - 60" x 80" นิ้ว

   - 70" x 90" นิ้ว

   - 80" x 100" นิ้ว