ReadyPlanet.com
Extra Bed

  เตียงเสริม (มาตรฐานโรงแรม) ขนาด 3.0'F x 6.5'F พร้อมที่นอนฟองน้ำอัด

       - โครงเตียงนอนเหล็กติดลูกล้อ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และการใช้งาน
  สามารถพับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่ใช้สอย

       - พื้นไม้ Hard Board ยึดติดกับโครงเหล็ก เพื่อนความแข็งแรงทนทานใน
  การใช้งาน

     - พร้อมที่นอนฟองน้ำอัด เกรดเอ หนา 3" นิ้ว สามารถเลือกแบบหุ้มผ้าลาย
  ริ้วเทา หรือผ้าหนัง PVC