ReadyPlanet.com
Topper

         

     เบาะเสริมที่นอน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมจาก
ลูกค้าเป็นอย่างมากเพราะสามารถตอบรับความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างหลากหลาย

- เพื่อเสริมความนุ่มให้กับที่นอน เพิ่มการกระจายน้ำหนักบนที่นอน
และรองรับสริระได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ
โรงแรมระดับ 4-5 ดาว และ Seviced Apartment

- เพื่อปิดกั้นรอยต่อของที่นอนที่นำมาประกบกัน

- เพื่อปิดบังรอยเปื้อนของที่นอนเก่า

         เบาะเสริมที่นอน สามารถเลือกผ้าหุ้ม  รวมถึงเลือกวัสดุ
ภายในได้หลายชนิดตามความจำเป็นของการใช้งาน และที่นอน
ที่ใช้

ขนาดเบาะเสริมที่นอน

- 3.5'F x 6.5'F

- 5.0'F x 6.5'F

- 6.0'F x 6.5'F

- 7.0'F x 6.5'F